ایمیل به بیرون درز نشان زوکربرگ در نظر گرفته ورود به کسب و کار دوستیابی آنلاین در سال 2014 اما به تعویق افتاده، و به جای آتش زنه دسترسی ویژه به اطلاعات کاربران خود را داد (فرشته طلا یونگ / فوربس)

Translating…

Techmeme

November 9, 2019, 12:10 AM

About This Page

This is a Techmeme archive page. It shows how the site appeared at 12:10 AM ET, November 9, 2019.

The most current version of the site as always is available at ourhomepage. To view an earlier snapshot clickhereand then modify the date indicated.

From Mediagazer

Margaret Sullivan / Washington Post:

Sarah Perez / TechCrunch:

Deanna Ting / Digiday:

 

Read More