Tinder یک ویژگی جدید “Super Boost” را راه اندازی می کند

Tinder یک ویژگی جدید “Super Boost” را راه اندازی می کند

Tinder یک ویژگی جدید برای برنامه خود راهاندازی کرده است تا کاربرها حتی بیشتر کاربران را مشاهده کنند. شناخته شده به عنوان “سوپر تقویت”، این ویژگی شما را به بالای صف پرتاب می کند بسیار شبیه به Tinder Boost به طور منظم، اما به شیوه ای فوق العاده. “ما در حال تست توانایی مشترک Tinder … Read more